Rytmus týdne a dne

Tak jako má ve školce svůj pravidelný rytmus průběh roku (slavení svátků, střídání ročních dob), má svůj rytmus i týden a den. Rytmus a pravidelnost dává malým dětem pocit jistoty.

Ke každému dni v týdnu náleží nějaká činnost, která se týden co týden opakuje (sem patří malování, kreslení, pečení chleba, pohybové hry, práce se dřevem, modelování, ruční práce atd.). Každé dítě ve školce tedy ví, že je-li dnes například úterý, peče se chléb a kreslí .

Den ve školce má svůj rytmus ve střídání volné hry a řízené činnosti. Ráno přichází dítě do školky a po přivítání s učitelkou se přidává k ranní práci (sem patří jedna či dvě činnosti z programu týdne). Následuje prostor pro volnou hru a poté ranní kruh a pohádka.

Pohádka je kapitola sama pro sebe. Celý týden vyprávíme stejnou pohádku, protože jak sami jistě víte, děti milují opakování a samy po vás stále stejnou pohádku vyžadují. Ve čtvrtek pak učitelka hraje pohádku jako divadlo, a pokud děti chtějí, dává možnost hrát i jim. V pátek se potom ještě jednou naposledy vypráví. Příběh nebo pohádka se vždy snoubí s ročním obdobím nebo právě probíhajícím, či blížícím se svátkem.

Po svačině jdou děti ven a zde mohou pozorovat přírodu, věnovat se volné hře nebo nějaké řízené činnosti s učitelkou (sem patří například práce se dřevem, přírodními materiály atd.).

Po návratu do školky je ještě dobré udělat kruh před obědem, ne vždy je ho však možné stihnout, protože některé slunečné dny nám včasný návrat na oběd zkrátka nedovolí.

Po obědě přicházejí pro některé děti rodiče a rozloučením s učitelkou končí jejich den ve školce. Děti, které zůstávají do odpoledne, čeká odpočinek, některé i spánek.

Po odpoledním odpočinku je svačina a volná hra, pobyt venku, nebo i nějaká činnost s učitelkou , mají-li děti chuť. Postupně se učitelka rozloučí i s posledním dítkem, školka usíná a probouzí se až na druhý den ráno.