Stravování

Od začátku nás trápilo, jak vyřešit stravování. Představa, že odněkud dovážíme nádoby s připraveným jídlem a potom je ohříváme, se nám nelíbila. Vždyť děti tak rády pomáhají s vařením a příprava jídla je přeci krásný proces.

Pamatuji si svého tatínka, který doma vařil, jak krájí v kuchyni, potom to zasyčí, ozývají se tajemné zvuky (různé cinkání, míchání, proud vody) a najednou nějaké jídlo provoní celý byt. Ráda jsem jako dítě pomáhala se vším tím krájením a mícháním. A o to všechno nechceme děti ochudit.

Proto máme ve školce paní kuchařku, která dětem připravuje zdravé jídlo a zároveň jim dovolí se na přípravě jidla podílet. Za samozřejmost považujeme, že si děti samy připravují na stůl, nalévají čaj atd.

Doufáme, že nejen zdravé jídlo, ale i jeho zdravá příprava se stane dalším důležitým rytmem naší školky.